bip logo Mapa strony

 
kalendarzDzisiaj jest: 20 Listopad 2017 Imieniny obchodzą: Edyta, Edmund, Anatol

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU

Opublikowano: czwartek, 14, January 2016

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU

 Rozdział I. Przepisy ogólne

§ 1

 1. Podstawą Regulaminu korzystania ze zbiorów Biblioteki PWSZ w Sandomierzu są: Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2014 poz. 1198 z późn. zm.), Ustawa o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2012, poz. 642) oraz Statut PWSZ w Sandomierzu.
 2. Biblioteka PWSZ w Sandomierzu udostępnia swoje zbiory:
  1. na miejscu,
  2. poza Bibliotekę – przez wypożyczenia indywidualne.
 3. Prawo do korzystania ze zbiorów Biblioteki mają:
  1. pracownicy PWSZ oraz osoby zatrudnione na stanowiskach dydaktycznych na podstawie umów o dzieło w PWSZ w Sandomierzu,
  2. studenci PWSZ w Sandomierzu,
  3. słuchacze studiów podyplomowych prowadzonych w PWSZ w Sandomierzu,
  4. uczestnicy kursów dokształcających prowadzonych przez Uczelnię – tylko na miejscu (w czytelni),
  5. osoby spoza Uczelni – tylko na miejscu (w czytelni).
 4. Dokumentem uprawniającym do korzystania ze zbiorów Biblioteki jest: ważna legitymacja studencka, karta słuchacza studiów podyplomowych, do korzystania na miejscu upoważnia również dokument tożsamości.

Rozdział II. Udostępnianie zbiorów na miejscu

 § 2

 1. W Bibliotece PWSZ w Sandomierzu korzysta się wyłącznie na miejscu z:
  1. księgozbioru podręcznego (są to np. encyklopedie, słowniki, informatory ogólne, przewodniki),
  2. książek oznaczonych jako pojedyncze egzemplarze (czytelnia),
  3. czasopism,
  4. zbiorów własnych zgłoszonych bibliotekarzowi.
 2. Użytkownicy korzystający ze zbiorów w czytelni są zobowiązani do zgłoszenia faktu wynoszenia poza Bibliotekę wydawnictw (np. w celu wykonania kserokopii), oddania materiałów bibliotecznych bibliotekarzowi po ich wykorzystaniu.
 3. Użytkownik korzystający ze zbiorów na miejscu ma obowiązek wpisania się do „Zeszytu odwiedzin czytelni”. Ponadto jest obowiązany okazać bibliotekarzowi swoją legitymację studencką lub dowód tożsamości.

Rozdział III. Wypożyczanie indywidualne zbiorów poza Bibliotekę

§ 3

 1. Dokumentami niezbędnymi do rejestracji wypożyczenia jest prawidłowo wypełniony rewers i okazanie ważnej legitymacji studenckiej, karty słuchacza studiów podyplomowych, lub dowodu tożsamości.
 2. Osoby korzystające z biblioteki mają obowiązek zapisania się do biblioteki poprzez wypełnienie karty zapisu i posiadanie karty bibliotecznej.
 3. W ramach wypożyczeń użytkownicy mogą wypożyczyć jednorazowo:
  1. studenci – 3 tytuły na miesiąc,
  2. pracownicy – 5 tytułów na miesiąc.
 4. Materiały wypożyczane są na okres 1 miesiąca. Istnieje możliwość przedłużenia terminu wypożyczenia maksymalnie o 2 tygodnie. Przedłużenie tego terminu dokonywane jest przed upłynięciem terminu wypożyczenia.
 5. W uzasadnionych przypadkach Biblioteka ma prawo zażądać zwrotu wypożyczonej książki przed upływem regulaminowego terminu, lub w chwili wypożyczenia zastrzec wcześniejszy termin zwrotu.
 6. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wypożyczone materiały.
 7. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia wypożyczonej książki użytkownik zobowiązany jest do zapłaty równej wartości ceny inwentarzowej tej pozycji lub do jej odkupienia.
 8. Biblioteka nie wysyła upomnień.
 9. Przed złożeniem egzaminu dyplomowego studenci są zobowiązani rozliczyć się z Biblioteką poprzez uzyskanie wpisu na karcie obiegowej.
 10. Pracownicy odchodzący z Uczelni, studenci kończący studia, studenci udający się na urlopy, słuchacze studiów podyplomowych zobowiązani się do rozliczenia się z Biblioteką, czego potwierdzeniem jest podpisanie karty obiegowej.

Rozdział IV. Przepisy porządkowe

§ 4

 1. W Bibliotece PWSZ w Sandomierzu obowiązuje wolny dostęp do półek.
 2. Użytkownicy zobowiązani są do:
  1. Posiadania ważnej legitymacji studenckiej, karty słuchacza studiów podyplomowych, dowodu tożsamości.
  2. Zapoznania się z niniejszym regulaminem.
  3. Zapoznania się z zasadami korzystania ze zbiorów bibliotecznych i bieżącymi informacjami dotyczącymi działalności Biblioteki.
  4. Pozostawienia w szatni okrycia wierzchniego, a także toreb, teczek, plecaków.
  5. Zachowania ciszy w Bibliotece.

Rozdział V. Postanowienia końcowe

§ 5

 1. Godziny otwarcia Biblioteki podane są do ogólnej wiadomości (również na stronie internetowej Uczelni). Okresowe ograniczenie lub zawieszenie działalności usługowej Biblioteki (okres świąteczny, okres wakacyjny) jest każdorazowo poprzedzone komunikatem.
 2. Uwagi i wnioski dotyczące działalności Biblioteki należy zgłaszać Rektorowi PWSZ w Sandomierzu.
 3. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu decyzje podejmuje Rektor PWSZ w Sandomierzu.

                                                

Odsłony: 1414

Partnerzy

Herb Miasta SandomierzHerb powiatu sandomierskiegowojewództwo świętokrzyskieWappen Emmendingen Miasto partnerskie SandomierzaNewark-on-Trent, miasto partnerskie SandomierzaBadische Zeitung - największa gazeta codzienna BadeniiEmmendinger Tor - tygodnik Emmendingen i regionuLogo iTV Wisła