bip logo Mapa strony

 
kalendarzDzisiaj jest: 20 Listopad 2017 Imieniny obchodzą: Edyta, Edmund, Anatol

Informacje ogólne

Opublikowano: niedziela, 13, December 2015

 

Studia podyplomowe
"Przygotowanie Pedagogiczne"

 

Adresaci:

Studia podyplomowe „Przygotowanie pedagogiczne" adresowane są do:

 • absolwentów   studiów   wyższych   I   lub   II   stopnia   niepedagogicznych posiadających przygotowanie merytoryczne do nauczania określonego przedmiotu;
 • osób, które pracują lub mają zamiar pracować w charakterze nauczycieli zawodu;
 • absolwentów  kierunków  studiów  niepedagogicznych,   którzy  po   zdobyciu kwalifikacji pedagogicznych zamierzają podjąć pracę w wybranej placówce lub instytucji edukacyjnej.

Cel studiów:

Absolwenci studiów podyplomowych uzyskują przygotowanie pedagogiczne, niezbędne do zajmowania stanowiska nauczyciela przedmiotu zgodnego z posiadanymi przez słuchacza kwalifikacjami merytorycznymi, które określa kierunek ukończonych studiów wyższych.

Program studiów obejmuje m.in. zagadnienia z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki ogólnej i przedmiotowej, teorii wychowania, a także pozwala na zdobycie umiejętności niezbędnych do właściwego rozplanowania zajęć, organizacji procesu dydaktycznego, nauczania i wychowania oraz prowadzenia dokumentacji. W programie studiów uwzględniono również praktykę zawodową.

Absolwent studiów w zakresie przygotowania pedagogicznego uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS oraz kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela.

W przypadku absolwentów studiów I stopnia, słuchacze studiów podyplomowych uzyskują przygotowanie do pracy w przedszkolach i szkołach podstawowych. Absolwenci studiów II stopnia i jednolitych studiów magisterskich, są przygotowani do pracy we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek.

Organizacja studiów:

 • Forma studiów: studia niestacjonarne
 • Liczba semestrów: 3
 • Liczba godzin: 430 (w tym: 280 godzin wykłady i ćwiczenia + 150 godzin praktyka)

Program studiów:

Program studiów podyplomowych „Przygotowanie pedagogiczne" realizuje wytyczne określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.


Lp.
NAZWA PRZEDMIOTU FORMA ZALICZENIA LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS
RAZEM wykłady ćwiczenia

MODUŁ I

PRZYGOTOWANIE W ZAKRESIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYM

OGÓLNE PRZYGOTOWANIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE
1 Psychologia ogólna E 25 10 15  
2 Pedagogika ogólna E 25 10 15  
3 Teoria wychowania ZO 15   15  
4 Komunikacja interpersonalna w procesie dydaktycznym ZO 15   15  
5 Emisja głosu w pracy nauczyciela ZO 5   5  
6 Bezpieczeństwo w szkole (pierwsza pomoc) ZO 10   10  
7 Elementy prawa oświatowego ZO 5   5  
RAZEM   100 30 70  

PRZYGOTOWANIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

DO NAUCZANIA NA DANYM ETAPIE EDUKACYJNYM LUB ETAPACH EDUKACYJNYCH

8 Psychologia rozwojowa i wychowawcza E 20 20    
9 Praca opiekuńczo-wychowawcza w pracy nauczyciela/wychowawcy (z elementami diagnozy pedagogicznej) E 20 10 10  
10 Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci
i młodzieży
ZO 10   10  
11 Poradnictwo edukacyjno-zawodowe w szkole ZO 10   10  
RAZEM   60 30 30  

MODUŁ II

PRZYGOTOWANIE W ZAKRESIE DYDAKTYCZNYM

12 Podstawy dydaktyki E 30 15 15  
13 Dydaktyka  przedmiotowa E 90 30 60  
RAZEM   120 45 75  

MODUŁ III

PRAKTYKA PEDAGOGICZNO-METODYCZNA – 150 godzin

Praktyka pedagogiczna
  Praktyka pedagogiczna ZO 30      
Praktyka metodyczna
  Praktyka metodyczna ZO 120      
RAZEM   430 105 175  

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy kandydata na studia podyplomowe, druk do pobrania pod adresem: http://ujk.edu.pl 
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • kserokopia dowodu osobistego.

Opłaty:

 • Opłata rekrutacyjna - 80 zł,
 • Opłata za studia -  2700 zł (900 zł za semestr x 3 sem.), możliwość opłat  w  ratach,
 • Opłata za świadectwo ukończenia studiów - 30 zł.

  

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania dokumentów od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 w budynku Wydziału Zamiejscowego w Sandomierzu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy ul. Schinzla 13a, pokój 105, tel 15 644 60 06 (wew. 105).

Odsłony: 4094

Partnerzy

Herb Miasta SandomierzHerb powiatu sandomierskiegowojewództwo świętokrzyskieWappen Emmendingen Miasto partnerskie SandomierzaNewark-on-Trent, miasto partnerskie SandomierzaBadische Zeitung - największa gazeta codzienna BadeniiEmmendinger Tor - tygodnik Emmendingen i regionuLogo iTV Wisła