bip logo Mapa strony

 
kalendarzDzisiaj jest: 27 Lipiec 2017 Imieniny obchodzą: Julia, Natalia, Aureliusz

Język angielski w nauczaniu wczesnoszkolnym i przedszkolnym

Opublikowano: niedziela, 13, December 2015

 

 

 

Kwalifikacyjno-metodyczne studia podyplomowe
"Język angielski w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym"

 

Adresaci:

Kwalifikacyjno-metodyczne studia podyplomowe z zakresu języka angielskiego w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym adresowane są do:

 • nauczycieli posiadających kwalifikacje do nauczania w przedszkolach i na I etapie edukacyjnym (tj. klasy I-III szkoły podstawowej) zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji metodycznych do nauczania języka angielskiego na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz podniesieniem znajomości języka angielskiego;
 • absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich o specjalności innej niż filologia angielska legitymujących się świadectwem potwierdzającym podstawową znajomość języka angielskiego (zgodnie z pkt. 1 Załącznika do Rozporządzenia MEN z dnia 17 kwietnia 2012 r.), zainteresowanych uzyskaniem pełnych uprawnień do nauczania języka angielskiego w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym (zainteresowani zobowiązani są do złożenia odpisu dyplomu potwierdzającego posiadanie przygotowania pedagogicznego).

Uwaga:

Absolwenci kwalifikacyjno-metodycznych studiów podyplomowych „Język angielski w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym" nie posiadający świadectwa potwierdzającego podstawową znajomość języka angielskiego (zgodnie z pkt. 1 Załącznika do Rozporządzenia MEN z dnia 17 kwietnia 2012 r.) zobowiązani są do samodzielnego uzyskania ww. certyfikatu.

Cel studiów:

Celem studiów jest przygotowanie metodyczne słuchaczy do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i edukacji wczesnoszkolnej. Słuchacze nie tylko zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji procesu dydaktycznego, ale będą również mieli możliwość doskonalenia warsztatu językowego w zakresie języka angielskiego i wiedzy o krajach anglojęzycznych.

Organizacja studiów:

 • Forma studiów: studia niestacjonarne
 • Liczba semestrów: 3
 • Liczba zjazdów w semestrze: 8
 • Liczba godzin: 375 (wykłady + ćwiczenia/warsztaty)
 • Praktyka metodyczna: 120 godzin

Program studiów:

Program studiów podyplomowych „Język angielski w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym" realizuje wytyczne określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Lp. NAZWA PRZEDMIOTU FORMA ZALICZENIA LICZBA GODZIN
RAZEM wykłady ćwiczenia/ warsztaty

MODUŁ I
PRZYGOTOWANIE W ZAKRESIE DYDAKTYCZNYM

1 Dydaktyka języka angielskiego I etap edukacyjny E   15 30
2 Wczesnoszkolne nauczanie języka angielskiego E     30
3 Metodyka nauczania języka angielskiego E   15 30
RAZEM   120 30 90
MODUŁ II
PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO 
1

Ćwiczenia receptywne
(ćwiczenia w rozumieniu tekstu czytanego, ćwiczenia rozumienia ze słuchu)

ZO     60
2 Ćwiczenia produktywne
(ćwiczenia w mówieniu, ćwiczenia stylistyczno-kompozycyjne)
ZO     60
3 Ćwiczenia gramatyczne ZO     60
4 Ćwiczenia fonetyczne ZO     30
 RAZEM   210   210
MODUŁ III
WARSZTAT PRACY NAUCZYCIELA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
1 Literatura, muzyka, drama w nauczaniu języka angielskiego ZO     15
2 Elementy kultury krajów angielskiego obszaru językowego w dydaktyce ZO     15
3

Nowe media w przedszkolnej i wczesnoszkolnej edukacji językowej

ZO     15
RAZEM   45   45
MODUŁ IV
PRAKTYKA METODYCZNA
1 Praktyka metodyczna ZO 120    
  RAZEM   495 120 255

Wymagane dokumenty:

 • Kwestionariusz osobowy kandydata na studia podyplomowe - druk do pobrania na stronie http://ujk.edu.pl
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • Kserokopia/odpis dokumentu potwierdzającego posiadane przez Kandydata przygotowanie pedagogiczne;
 • Kserokopia certyfikatu językowego (jeśli Kandydat taki certyfikat posiada);
 • Kserokopia dowodu osobistego

Opłaty:

Opłata rekrutacyjna - 80 PLN;
Opłata za studia - 3000 PLN (możliwość wniesienia opłaty w 3 lub 6 ratach);
Opłata za świadectwo ukończenia studiów - 30 PLN

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania dokumentów od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 w budynku Wydziału Zamiejscowego w Sandomierzu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy ul. Schinzla 13a, pokój 105, tel 15 644 60 06 (wew. 105).

 

Odsłony: 2615

Partnerzy

Herb Miasta SandomierzHerb powiatu sandomierskiegowojewództwo świętokrzyskieWappen Emmendingen Miasto partnerskie SandomierzaNewark-on-Trent, miasto partnerskie SandomierzaBadische Zeitung - największa gazeta codzienna BadeniiEmmendinger Tor - tygodnik Emmendingen i regionuLogo iTV Wisła