bip logo Mapa strony

 
kalendarzDzisiaj jest: 22 Listopad 2017 Imieniny obchodzą: Cecylia, Jonatan, Stefan

Informatyka dla nauczycieli

Opublikowano: niedziela, 07, February 2016

Studia podyplomowe

"Informatyka dla nauczycieli"

 

Cel: 

Kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowują nauczycieli do nauczania kolejnego przedmiotu -informatyki  w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.
Celem studiów jest poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu informatyki oraz wdrożenie do dalszego samokształcenia. W ramach programu studiów uczestnicy zdobędą  odpowiednią wiedzę, uzyskają praktyczne umiejętności pozwalające skutecznie i efektywnie  wykorzystać nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy zawodowej.
Studia mają również za zadanie podniesienie jakości procesu dydaktycznego przez wdrażanie nowoczesnych technologii informacyjnych kształtujących przyszłe społeczeństwo.

Podstawa prawna regulująca działalność studiów i kwalifikacje absolwenta:

  • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2014, poz. 1198 z póź. zm.),
  • Rozporządzenie MNiSW z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela,
  • Rozporządzenie MEN z dnia 27.08.2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Adresaci: 
Studia podyplomowe przeznaczone są dla  nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy chcą uzyskać przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu – informatyki  oraz dla osób, które posiadają uprawnienia pedagogiczne i ukończyły studia  wyższe I lub II stopnia oraz studia magisterskie.

Organizacja studiów:

Forma studiów – studia niestacjonarne
Liczba semestrów – 2
Liczba godzin – 360
Formy zajęć – wykłady, zajęcia praktyczne, e-learning, prezentacje multimedialne, interaktywne ćwiczenia grupowe.

Program studiów:

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin
Razem wykłady ćwiczenia

 1.

Algorytmy i programowanie 40 10 30

 2.

Narzędzia informatyki 40 10 30

 3.

Technologia informacyjna w edukacji 20 10 10

 4.

Dydaktyka informatyki 60 30 30

 5.

Bazy danych 25 - 25

 6.

Technologie internetowe 30 10 20

 7.

Oprogramowanie użytkowe i edukacyjne 30 10 20

 8.

Systemy operacyjne i sieci komputerowe 30 10 20

 9.

Grafika komputerowa 10 - 10

 10.

Multimedia 10 - 10

 11.

Ochrona prawna zasobów informacyjnych
i własności intelektualnej
5 5 -

 12.

Praktyka 60 - -

 

Wymagane dokumenty:

  • kwestionariusz osobowy kandydata na studia podyplomowe, druk do pobrania pod adresem: http://ujk.edu.pl 
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach kserokopia poświadczona za zgodność z  oryginałem,
  • kserokopię dowodu osobistego,
  • dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne.

Opłaty:

  • Opłata rekrutacyjna - 80 zł,
  • Opłata za studia -  2600 zł (1300 zł za semestr x 2 sem.), możliwość opłat  w 4 ratach,
  • Opłata za świadectwo ukończenia studiów - 30 zł.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania dokumentów od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 w budynku Wydziału Zamiejscowego w Sandomierzu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy ul. Schinzla 13a, pokój 105, tel 15 644 60 06 (wew. 105).

Odsłony: 2732

Partnerzy

Herb Miasta SandomierzHerb powiatu sandomierskiegowojewództwo świętokrzyskieWappen Emmendingen Miasto partnerskie SandomierzaNewark-on-Trent, miasto partnerskie SandomierzaBadische Zeitung - największa gazeta codzienna BadeniiEmmendinger Tor - tygodnik Emmendingen i regionuLogo iTV Wisła