bip logo Mapa strony

 
kalendarzDzisiaj jest: 22 Listopad 2017 Imieniny obchodzą: Cecylia, Jonatan, Stefan

Nauczanie i Wsparcie Osób ze Spectrum Autyzmu

Kategoria: Studia podyplomowe Opublikowano: wtorek, 19, July 2016 Karol Osowski

Studia Podyplomowe

Nauczanie i Wsparcie Osób ze Spectrum Autyzmu

Adresaci:

Studia przeznaczone są dla nauczycieli, pedagogów szkolnych, nauczycieli szkół specjalnych, pracowników socjalnych, rodziców, opiekunów oraz innych osób zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności w zakresie pracy z dziećmi z autyzmem.

Cel studiów:

Studia dają dodatkową wiedzę i umiejętności do wczesnej diagnozy trudności ze spectrum autyzmu, terapii metodami tradycyjnymi i alternatywnymi oraz działań edukacyjnych pozwalających na zaspokajanie specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych osób z zaburzeniami autystycznymi przez rozwijanie ich kompetencji osobistych, komunikacyjnych i społecznych. Absolwenci uzyskają wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej, psychologii klinicznej, diagnozy psychopedagogicznej autyzmu oraz podstaw prawnych  funkcjonowania osób autystycznych w społeczeństwie. Absolwenci uzyskają umiejętności wczesnej interwencji diagnostyczno-terapeutycznej i tworzenia Indywidualnego Programu diagnostyczno-terapeutycznego jak i umiejętności nawiązywania efektywnej współpracy pomiędzy domem, placówką edukacyjną i innymi instytucjami wspierającymi.

Organizacja studiów:

  • Forma studiów: studia niestacjonarne
  • Liczba semestrów: 2
  • Liczba godzin: 375

Kryteria kwalifikacji:

       Dyplom studiów wyższych, przygotowanie pedagogiczne

Wymagane dokumenty:

  • Kwestionariusz osobowy kandydata na studia podyplomowe - druk do pobrania pod adresem: http://ujk.edu.pl ;
  • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
  • Kserokopia dowodu osobistego

Opłaty:

Opłata rekrutacyjna - 80 PLN;
Opłata za studia - 2800 PLN (możliwość wniesienia opłaty w 2 ratach); Opłata za świadectwo ukończenia studiów - 30 PLN

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania dokumentów od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 w budynku Wydziału Zamiejscowego w Sandomierzu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy ul. Schinzla 13a, pokój 105, tel. 15 644 60 06 (wew. 105).

Odsłony: 1236

Partnerzy

Herb Miasta SandomierzHerb powiatu sandomierskiegowojewództwo świętokrzyskieWappen Emmendingen Miasto partnerskie SandomierzaNewark-on-Trent, miasto partnerskie SandomierzaBadische Zeitung - największa gazeta codzienna BadeniiEmmendinger Tor - tygodnik Emmendingen i regionuLogo iTV Wisła