bip logo Mapa strony

 
kalendarzDzisiaj jest: 20 Listopad 2017 Imieniny obchodzą: Edyta, Edmund, Anatol

Filologia angielska

filologia

Na kierunku filologia studiować mogą osoby pragnące otrzymać tytuł zawodowy licencjata w zakresie filologii angielskiej. Studia o profilu praktycznym trwają 3 lata, tj. 6 semestrów. Nabywanie wiedzy, umiejętności oraz niezbędnych kompetencji społecznych odbywa się w PWSZ Sandomierz poprzez uczestnictwo w różnych rodzajach zajęć: ćwiczeniach, warsztatach, konwersatoriach, czy wykładach oraz odbywanie praktyk zawodowych w placówkach oświatowych jak również firmach i przedsiębiorstwach. Poza standardowymi zajęciami pozwalającymi naszym studentom budować ogólną kompetencję językową, takimi jak praktyczna nauka języka angielskiego (PNJA), nasz kierunek daje również możliwość pogłębienia wiedzy specjalistycznej z zakresu pedagogiki; psychologii ogólnej, rozwojowej i wychowawczej; metodyki nauczania języka angielskiego; literatury angielskiej i amerykańskiej; językoznawstwa, oraz języka angielskiego używanego w biznesie, pracy korporacyjnej i translacji.

Wiedza, umiejętności i kompetencja nabyte podczas zajęć są praktycznie weryfikowane przez naszych studentów w czasie praktyk odbywających się w instytucjach oświaty oraz w firmach i przedsiębiorstwach (zarówno lokalnych jak i o charakterze korporacyjnym), z którymi Uczelnia ściśle współpracuje. Dzięki tym praktykom, ich uczestnicy mają okazję nie tylko zobaczyć ale też bezpośrednio i aktywnie uczestniczyć w użyciu języka angielskiego w codziennych sytuacjach życia zawodowego.

Przedmioty na kierunku filologia, specjalność filologia angielska realizowane są w postaci modułów rozumianych jako pakiety przedmiotów. Niektóre moduły, takie jak: PNJA, literaturoznawczy, językoznawczy czy dyplomowy są obowiązkowe, natomiast dodatkowe kompetencje mogą być nabywane w ramach modułów opcjonalnych: nauczycielskiego, języka angielskiego w biznesie, czy translatorskiego, spośród których student ma zawsze możliwość wyboru dwóch.

Studia na filologii angielskiej PWSZ Sandomierz pozwalają naszym absolwentom podejmować wyzwania zawodowe związane z codziennym użyciem języka angielskiego
w pracy jako edukatorzy oraz pracownicy firm i przedsiębiorstw. Po ukończeniu studiów,
nasi absolwenci mogą pracować w placówkach oświatowych jako lektorzy/nauczyciele języka angielskiego (szkoły prywatne, przedszkole, szkoła podstawowa), w branży hotelarsko-turystycznej (przewodnicy, dwujęzyczny personel hoteli) oraz w branży tłumaczeniowej (biura tłumaczeń, agencje reklamowe). Ponadto, rozbudowany pakiet przedmiotów o charakterze biznesowo-translacyjnym przygotowuje studentów, którzy je wybiorą, do pracy w firmach międzynarodowych lub w przedsiębiorstwach z kapitałem zagranicznym w działach zajmujących się logistyką, tłumaczeniami oraz obsługą administracjo-konferencyjną.

 filologia1

Sylwetka absolwenta

Absolwenci kierunku filologia angielska otrzymują wiedzę, umiejętności oraz przygotowanie do pracy z językiem angielskim zarówno w instytucjach państwowych, jak i prywatnych firmach z kapitałem polskim lub zagranicznym. Studenci mogą odnaleźć się na rynku pracy wykonując zawody pedagogiczne, np. nauczyciel języka angielskiego w szkole państwowej (przedszkole lub szkoła podstawowa) lub lektor w szkole prywatnej, ale również podejmując się wyzwań zawodowych w podmiotach prywatnych takich jak stanowisko tłumacza, przewodnika wycieczek, korepetytora, coach'a językowego czy dwujęzycznego pracownika call-center. Wiedza i umiejętności nabyte podczas praktyk oraz zajęć biznesowo-translacyjnych takich jak: biznesowy angielski, tłumaczenie dokumentów biznesowych, tłumaczenie konsekutywne, tłumaczenie a'vista czy podstawy translatoryki oraz posługiwanie się językiem angielskim na poziomie biegłości B2+/C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy pozwalają absolwentom na elastyczne dopasowanie się do bieżącej sytuacji i wymagań rynku pracy oraz umożliwiają im wzbogacanie swoich kompetencji o elementy niezbędne w pracy zawodowej (IT, księgowość, logistyka). Przedmioty kształtujące postawę absolwenta w miejscu pracy i poza nim, takie jak trening interpersonalny, praktyka translatorsko-korporacyjna, komunikacja interpersonalna z elementami diagnostyki pedagogicznej czy ochrona własności intelektualnej sprawiają, iż student jest przygotowany do wykonywania obowiązków nie tylko pod względem merytorycznym, ale także pod kątem przydatności do pracy w zespole, zdolności do rozwiązywania konfliktów i osiągania kompromisów, jak również efektywnej pracy samodzielnej szanującej dorobek intelektualny innych osób.

Absolwent filologii angielskiej PWSZ Sandomierz otrzymuje tytuł zawodowy licencjata po ukończeniu 3-letnich studiów, które oprócz znacznego pakietu przedmiotów biznesowo-translacyjnych, zapewniają studentom gruntowną wiedzę ogólnohumanistyczną oraz kompetencje interdyscyplinarne. W trakcie trwania studiów student uczęszcza na zajęcia o charakterze metodyczno-pedagogicznym przygotowujące do uczenia języka angielskiego zarówno w szkołach publicznych, jak i państwowych. Dodatkowo, studia zawierają pakiet przedmiotów, których celem jest zaznajomienie studentów z elementami literatury, historii i kultury Stanów Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii, aspektami językoznawstwa współczesnego oraz językoznawczym opisem języka angielskiego. Biorąc pod uwagę zarówno praktyczność, jak i interdyscyplinarność studiów, absolwent przygotowany jest do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Studenta kończącego studia cechuje umiejętność samodzielnego myślenia, dokonywania realistycznych wyborów, poszanowania dorobku intelektualnego innych osób oraz sprawnego posługiwania się językiem angielskim zarówno w sytuacjach zawodowych, jak i poza miejscem pracy. Absolwenci świadomi są potrzeby ciągłego doskonalenia swoich umiejętności językowych oraz uczestniczenia w kursach oraz szkoleniach aktualizujących ich wiedzę oraz dopasowujących ją do realiów rynku pracy. Studia na kierunku filologia angielska dają możliwość przygotowania do pracy niezależnej jak również do wykonywania obowiązków członka zespołu. Absolwenci potrafią funkcjonować zgodnie z kulturą i zasadami obowiązującymi w miejscu pracy, pracować w zespole, posiadają podstawowe kompetencje
z techniki informacyjnej oraz umiejętność prezentacji publicznych oraz autoprezentacji.ikona pdfDecyzja Państwowej Komisji Akredytacyjnej (824.94 kB)

Partnerzy

Herb Miasta SandomierzHerb powiatu sandomierskiegowojewództwo świętokrzyskieWappen Emmendingen Miasto partnerskie SandomierzaNewark-on-Trent, miasto partnerskie SandomierzaBadische Zeitung - największa gazeta codzienna BadeniiEmmendinger Tor - tygodnik Emmendingen i regionuLogo iTV Wisła