bip logo Mapa strony

 
kalendarzDzisiaj jest: 20 Listopad 2017 Imieniny obchodzą: Edyta, Edmund, Anatol

e-Administracja

Kategoria: Oferta Opublikowano: środa, 20, July 2016 Karol Osowski

e-Administracja

  

Absolwent kierunku e – Administracja będzie wykształconym, profesjonalnym e – urzędnikiem posiadającym wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, niezbędne do pracy w administracji publicznej i w organizacjach pozarządowych.

Osiągnie on kierunkowe efekty kształcenia z zakresu nauk społecznych oraz ścisłych. Wyróżniał się będzie znajomością prawa z zakresu administracji i procedury administracyjnej przy jednoczesnym zrozumieniu zależności z innymi dziedzinami,  np.:  ekonomia, finanse,  zarządzanie i matematyka. Wykorzystując zdobytą wiedzę i umiejętności z zakresu technologii informacyjnej i telekomunikacyjnej, będzie potrafił  w znacznym stopniu usprawnić organizację, modernizację i optymalizację administracyjnych procesów oraz wpływać na ich efektywność.

Celem kształcenia na kierunku e – Administracja jest wykształcenie pracownika, który będzie mógł podjąć zatrudnienie w: administracji biznesowej, firmach doradczych i konsultingowych, fundacjach, stowarzyszeniach, instytucjach życia społecznego i politycznego, bankach, sądach oraz w służbie cywilnej. Zdobyte kompetencje umożliwią szanse rozwoju zawodowego na stanowiskach kierowniczych i zarządczych.

Absolwent e – Administracji będzie otwarty na podejmowanie wyzwań, które wynikają ze stale zmieniających się preferencji na rynku pracy. Będzie również zdolny do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, a tym samym do tworzenia nowych miejsc pracy. Ponadto będzie mógł również uczestniczyć w procesie pogłębiania zdobytych kwalifikacji poprzez uczestnictwo w różnorodnych elementach procesu kształcenia ustawicznego oraz podnosić kwalifikacje poprzez studia drugiego stopnia i studia podyplomowe.

Na kierunku e – Administracja studiować mogą osoby pragnące otrzymać tytuł zawodowy licencjata. Są to studia o profilu praktycznym, trwające 3 lata, tj. 6 semestrów. Program studiów dla kierunku o profilu praktycznym obejmuje moduły zajęć powiązane z praktycznym przygotowaniem zawodowym, w tym 3 - miesięczne praktyki zawodowe.  Praktyki studenckie stanowią integralną i niezwykle istotną część procesu kształcenia. Ich zadaniem jest stworzenie warunków do pogłębiania wiadomości przekazywanych w toku zajęć dydaktycznych i konfrontowania ich z rzeczywistością zawodową. Celem praktyk jest przede wszystkim praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu, w tym umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy zawodowej.

Ponadto studenci mają do wyboru dwie specjalności:

  • FINANSE I GOSPODARKA,
  • ADMINISTRACJA RZĄDOWA I SAMORZĄDOWA.

e – Administracja publiczna w Polsce jest w początkowej fazie rozwoju i obecnie stanowi uzupełnienie klasycznych instrumentów funkcjonowania organów administracyjnych. Stąd też niezbędne są zmiany instytucji prawnych uwzględniające aktualne potrzeby zarówno obywateli jak i administracji.

Fundamentem e – Administracji jest nie tylko infrastruktura teleinformatyczna, ale przede wszystkim wiedza i umiejętności urzędników pracujących w instytucjach publicznych.

Przeobrażenia współczesnych społeczeństw doprowadziły do powstania społeczeństwa informacyjnego, dla którego tradycyjne metody administrowania przestają być dostatecznie efektywne. Nowoczesna administracja publiczna, aby zdobyć społeczną akceptację, musi podwyższyć kulturę informatyczną, rozbudować infrastrukturę, zmienić strukturę organizacyjną oraz podwyższyć kwalifikacje pracowników. Dopiero takie zmiany pozwolą na skuteczną obsługę interesantów. Rozwój społeczeństwa informacyjnego pociąga rozwój elektronicznej administracji, oferującej szeroką ofertę usług publicznych. Elektroniczny urząd ma być wizytówką nowoczesnego państwa i można go traktować jako nową postać organizacyjną współczesnej administracji.

Najważniejszymi aspektami e – Administracji są współpraca jednostek administracji publicznej na każdym szczeblu organizacyjnym oraz kompleksowe połączenie wszelkich zasobów informatycznych podmiotów publicznych w celu zapewnienia skuteczności procesów równoległego przetwarzania informacji. Wymaga to potrzeby przeobrażenia kadr, zdolnych wykonywać nowe, bardziej złożone zadania. Właśnie ta modernizacja administracji wiąże się podniesieniem kwalifikacji urzędników tym samym odpowiednia wiedza, doświadczenie oraz umiejętności.

e – Administracja publiczna w Polsce jest w początkowej fazie rozwoju i obecnie stanowi uzupełnienie klasycznych instrumentów funkcjonowania organów administracyjnych. Stąd też niezbędne są zmiany instytucji prawnych uwzględniające aktualne potrzeby zarówno obywateli jak i administracji.

 

Odsłony: 1490

Partnerzy

Herb Miasta SandomierzHerb powiatu sandomierskiegowojewództwo świętokrzyskieWappen Emmendingen Miasto partnerskie SandomierzaNewark-on-Trent, miasto partnerskie SandomierzaBadische Zeitung - największa gazeta codzienna BadeniiEmmendinger Tor - tygodnik Emmendingen i regionuLogo iTV Wisła