bip logo Mapa strony

 
kalendarzDzisiaj jest: 20 Listopad 2017 Imieniny obchodzą: Edyta, Edmund, Anatol

Kurs dla wychowawców kolonijnych

Opublikowano: niedziela, 13, December 2015

Wydział Zamiejscowy w Sandomierzu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Program kursu przygotowawczego dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży

Lp. Nazwa zajęć edukacyjnych

Wymiar godzin
zajęć edukacyjnych

1

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży:

 • koordynacyjna rola władz oświatowych
 • formy wypoczynku
 • organizatorzy wypoczynku
 • podstawy prawne i obowiązujące przepisy
2
2

Organizacja zajęć w placówce wypoczynku:

 • struktura placówki
 • rada wychowawców
 • grupa jako zespół wychowawczy
 • organizacja życia, rozkład dnia regulamin uczestnika
2
3

Planowanie pracy wychowawczo-opiekuńczej:

 • opracowanie planu wychowawczego grupy
 • metody i formy realizacji planów wychowawczych
 • dokumentacja wychowawcy
3
4 Obowiązki wychowawcy grupy 2
5

Wychowanie fizyczne i sport w placówce wypoczynku:

 • cele i zadania wychowania fizycznego
 • masowa nauka pływania ;
 • gry i zabawy ruchowe
 • zajęcia z gier zespołowych
 • ekkoatletyka; olimpiady sportowe itp.
6
6

Turystyka i krajoznawstwo:

 • cele i zadania turystyki i krajoznawstwa w pracy wychowawczej placówek wypoczynku
 • organizacja wycieczek; organizacja biwaków
 • gry terenowe itp.
5
7

Zajęcia kulturalno-oświatowe:
Cele i zadania zajęć kulturalno-oświatowych:

 • organizacja zajęć kulturalno-oświatowych
 • elementy kulturalne zajęć w programie dnia
 • gry i zabawy świetlicowe; konkursy, wystawy, dyskusje
 • śpiew, muzyka, zabawy ze śpiewem
 • organizacja uroczystości, imprez, wieczornic, ognisk
 • prowadzenie kroniki
5
8

Zajęcia praktyczno-techniczne:
Cele i zadania zajęć praktyczno-technicznych:

 • formy i rodzaje zajęć praktyczno-technicznych
 • elementy kulturalne zajęć w programie dnia
 • prace dekoracyjne i zdobnicze
 • indywidualne zainteresowania uczestników
 • rozwój zainteresowań uczestników
2
9

Prace społecznie użyteczne:
Cele i zadania prac społecznie użytecznych:

 • wychowawcze znaczenie prac społecznie użytecznych
 • elementy kulturalne zajęć w programie dnia
 • prace w zakresie samoobsługi; prace na rzecz placówki
 • prace na rzecz środowiska
2
10

Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników placówek wypoczynku:

 • przepisy dotyczące bezpieczeństwa
 • przepisy dotyczące zdrowia i higieny w placówce wypoczynku
7
RAZEM 36 godzin

Podsumowaniem kursu jest egzamin weryfikujący wiedzę i umiejętności uczestników.

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 2009 r. Nr 218, poz. 1696)

Autor: mgr Katarzyna Duda

ikona pdfKurs wychowawca kolonijny - plakat (218.15 kB)
Odsłony: 2077

Partnerzy

Herb Miasta SandomierzHerb powiatu sandomierskiegowojewództwo świętokrzyskieWappen Emmendingen Miasto partnerskie SandomierzaNewark-on-Trent, miasto partnerskie SandomierzaBadische Zeitung - największa gazeta codzienna BadeniiEmmendinger Tor - tygodnik Emmendingen i regionuLogo iTV Wisła